Ikon för Rikstermbanken

eCPM

svensk term: eCPM
förklaring:

Används för att mäta effektiviteten av medieutrymme som säljs via exempelvis CPC (cost per click) eller CPA (cost per acquisition), och visar intäkt eller kostnad per 1000 annonsvisningar. eCPM används ofta som ett gemensamt mått när man jämför CPC-, CPM- och CPA- valutorna med varandra. eCPM visar vad publicisten skulle ha tjänat om utrymmet såldes på CPM-basis snarare än CPC eller CPA.

engelska termer: effective cost per mille
eCPM
 
källa: IAB Sverige: Handbok om automatiserad handel | 2014, 2. Ordförklaring