Ikon för Rikstermbanken

native advertising

svensk term: native advertising
definition:

annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen

anmärkning:

Native advertising är en del av det bredare begreppet ”content marketing”, som avgränsas genom det faktum att native advertising alltid är betalt utrymme.

 
källa: IAB Sverige: Riktlinjer för native advertising | 2014