Ikon för Rikstermbanken

video ad retargeting

svensk term: video ad retargeting
definition:

målinriktad videoannonsering där användaren exponeras för personliga filmer baserade på användarens profil och retargeting-data

engelsk term: video ad retargeting
 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13