Ikon för Rikstermbanken

post-roll

svensk term: post-roll
definition:

videoreklam som visas efter videoinnehållet i en videokanal

engelsk term: post-roll
 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13