Ikon för Rikstermbanken

linjärt videoformat

svensk term: linjärt videoformat
definition:

annons som visas sekventiellt till videoinnehållet, dvs. som tar över hela användarupplevelsen

exempel:

Pre-rolls, mid-rolls och postrolls är exempel på ett linjärt videoformat.

 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13