Ikon för Rikstermbanken

in stream-videoannons

svensk term: in stream-videoannons
definition:

videoreklam i en videokanal

anmärkning:

Vanliga format är pre-, mid- och post-rolls som är videoreklam före, under respektive efter videoinnehållet.

engelska termer: in video ad
in stream ad
 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13