Ikon för Rikstermbanken

geo targeting

svensk term: geo targeting
förklaring:

Geo targeting är en metod inom internetmarknadsföring för att exponera en användare för användarspecifikt innehåll beroende på användarens plats. Ex. land, stad, företag eller IP-nummer.

 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13