Ikon för Rikstermbanken

companion ad

svensk term: companion ad
definition:

banners i området runt videospelaren som kompletterar och förstärker budskapet i en videoreklam

 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13