Ikon för Rikstermbanken

bitrate

svensk term: bitrate
definition:

antalet bitar (eng: bits) som överförs eller bearbetas per sekund

 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13