Ikon för Rikstermbanken

VMAP

svensk term: VMAP
förklaring:

En XML-mall för publicister av videoinnehåll. VMAP beskriver hur användaren ska exponeras för videoreklamen och används när publicisten själv inte kontrollerar videospelaren eller distributionen.

engelska termer: Digital Video Multiple Ad Playlist
VMAP
 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13