Ikon för Rikstermbanken

CPV

svensk term: CPV
definition:

kostnad per videovisning

se även:

PPP

engelska termer: cost per view
CPV
 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13