Ikon för Rikstermbanken

CPM

svensk term: CPM
definition:

kostnad per tusen exponeringar

engelska termer: cost per mille
CPM
 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13