Ikon för Rikstermbanken

CPCV

svensk term: CPCV
definition:

kostnad per komplett sedd video

anmärkning:

Annonsören betalar endast när användaren sett 75 % eller mer av videoreklamen.

engelska termer: cost per completed view
CPCV
 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13