Ikon för Rikstermbanken

svabbprov

svensk term: svabbprov
förklaring:

Salivprov som tas med en sorts tops, så kallad svabb (eng. swab). DNA i saliven kan användas för ett genetiskt test (DNA-test).

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014