Ikon för Rikstermbanken

subpopulation

svensk term: subpopulation
definition:

population inom populationen

anmärkning:

Inom raser där det skett en uppdelning i hundarnas användningsområde, t.ex. i en jakt- respektive sällskaps-/utställningsvariant, är det vanligt att avel för de olika hundtyperna bedrivs i mer eller mindre slutna subpopulationer, utan (eller med begränsat) avelsutbyte sinsemellan.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014