Ikon för Rikstermbanken

släktskapsindex

svensk term: släktskapsindex
definition:

värde som baseras på en individs genomsnittliga släktskap med resten av rasen

anmärkning:

Kan användas som ett hjälpmedel för att identifiera genetiskt värdefulla individer och bevara genetisk variation i numerärt små populationer. Släktskapsindex tillämpas i aveln med svensk lapphund.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014