Ikon för Rikstermbanken

släktskapsgrad

svensk term: släktskapsgrad
förklaring:

Anger sannolikheten för att två individer bär kopior av samma genvariant till följd av att de har gemensamma anfäder. Släktskapsgraden uttrycker med andra ord den procentuella andel av arvsmassan som delas av två individer genom deras släktskap. Släktskapsgraden mellan avkomma och föräldrar är 50 %.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014