Ikon för Rikstermbanken

rasbildning

svensk term: rasbildning
förklaring:

Enligt SKKs avelspolicy innefattar rasbildning uppbyggnaden av nya raser och populationer av raser som redan förekommer i andra länder. Rasbildning kan också innefatta återuppbyggnad av raser som på grund av liten numerär och hög släktskapsgrad är i behov av detta.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014