Ikon för Rikstermbanken

preliminärt kullindex

svensk term: preliminärt kullindex
förklaring:

Avkommornas förväntade avelsvärde för en egenskap, baserat på föräldradjurens skattade avelsvärden (index), benämns ibland preliminärt kullindex (eller härstamningsindex). Detta beräknas som föräldradjurens genomsnittliga index vid parningsdatum. För HD och ED innebär ett preliminärt kullindex över 100 att avkommorna förväntas få ett index för HD/ED som är bättre än rasens genomsnitt.

se även:

ED, HD

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014