Ikon för Rikstermbanken

nedärvningsschema

svensk term: nedärvningsschema
förklaring:

För att försöka avgöra vilken nedärvningsmodell en egenskap följer kan den information som finns om sjuka och friska hundar sammanställas i ett s.k. nedärvningsschema. I detta markeras sjuka respektive friska hanar och tikar med olika symboler (tomma eller ifyllda cirklar och fyrkanter).

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014