Ikon för Rikstermbanken

nedärvningsmodell

svensk term: nedärvningsmodell
definition:

förenklad beskrivning av hur arvsanlag överförs från föräldradjuren till avkomman

anmärkning:

Egenskaper kan delas upp i kvantitativa eller kvalitativa. Man talar vanligen om tre nedärvningsmodeller för kvalitativa egenskaper: autosomal recessiv nedärvning, autosomal dominant nedärvning och könsbunden nedärvning. Egenskaper kan också nedärvas via mitokondrierna.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014