Ikon för Rikstermbanken

naturligt urval

svenska termer: naturligt urval
naturlig selektion
definition:

evolutionär process där ärftliga egenskaper som ger en individ större chans till överlevnad och reproduktion blir vanligare i kommande generationer

anmärkning:

Naturligt urval skiljer sig från artificiellt urval (husdjursavel) eftersom det i det senare är människan som avgör vilka individer som tillåts fortplanta sig, samt genom att de egenskaper som eftersträvas vid artificiellt urval sällan är desamma som skulle gynnas i det vilda.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014