Ikon för Rikstermbanken

mutationsspecifikt test

svensk term: mutationsspecifikt test
förklaring:

Exakt den genförändring som orsakar en viss sjukdom/egenskap har identifierats och man har därmed kunnat utforma ett DNA-test som påvisar just denna mutation.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014