Ikon för Rikstermbanken

mutation

svensk term: mutation
definition:

slumpmässig förändring av en gen

anmärkning:

Kan liknas vid ett tryckfel vid kopieringen av DNA. En mutation kan se ut på olika sätt och få olika konsekvenser.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014