Ikon för Rikstermbanken

mitokondriell nedärvning

svenska termer: mitokondriell nedärvning
icke-mendelsk nedärvning
förklaring:

Anlag för egenskapen finns i mitokondrie-DNA:t vilket överförs från tiken till avkomman. En mycket ovanlig arvsgång hos hund. Sjukdomen sensorisk ataktisk neuropati (SAN) hos golden retriever är ett exempel.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014