Ikon för Rikstermbanken

miljöfaktorer

svensk term: miljöfaktorer
definition:

icke-genetiska faktorer som påverkar en egenskaps fenotyp

anmärkning:

Eftersom endast den ärftliga variationen, och inte den miljömässiga, kan föras vidare till nästa generation är det önskvärt att vid beskrivningar/undersökningar minimera effekten av olika miljöfaktorer.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014