Ikon för Rikstermbanken

meios

svenska termer: meios
reduktionsdelning
definition:

celldelning i äggstockarna/testiklarna vilket resulterar i ägg- och spermieceller som är haploida, dvs. bara innehåller en enkel uppsättning av kromosomerna

anmärkning:

Det halverade antalet kromosomer i könscellerna medför att äggcellens och spermiens förening ger ett komplett kromosomantal hos det nya embryo som efter många mitoser slutligen blir till en ny individ.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014