Ikon för Rikstermbanken

medelfel

svensk term: medelfel
förklaring:

Används vid skattning av avelsvärden (index) som ett mått på hur säkert det skattade värdet är. Medelfelet talar om inom vilket intervall man kan förvänta sig att det sanna avelsvärdet befinner sig, och ger en indikation på hur många enheter hundens index förväntas variera som mest mellan olika beräkningstillfällen. Ett lägre medelfel indikerar ett säkrare index.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014