Ikon för Rikstermbanken

mätegenskap

svensk term: mätegenskap
definition:

egenskap som används som indirekt mått på den i avelsmålet ingående egenskapen

anmärkning:

T.ex. används hundens reaktioner vid mentalbeskrivning för att mäta beteenden som är relevanta för hur hunden beter sig i vardagen. Det är viktigt att de mätegenskaper som används i avelsarbetet har en stark koppling till målegenskapen.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014