Ikon för Rikstermbanken

kromosom

svensk term: kromosom
förklaring:

Innehåller DNA som packats kring olika strukturella proteiner (histoner). I celldelningsögonblicket är hela genomet hos en hund uppdelat på 78 kromosomer. Varje kromosom förekommer i två upplagor (39 par), en från var förälder. Det finns 38 autosomer (vanliga kromosomer) och två könskromosomer (X- och Y-kromosom).

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014