Ikon för Rikstermbanken

korsningsschema

svenska termer: korsningsschema
punnett square
förklaring:

En typ av tabell som används för att på ett överskådligt sätt få en uppfattning om den förväntade fördelningen av avkommornas genotyper (kombinationer av alleler) för en kvalitativ egenskap.

Kallas ibland även för ”punnett square”.

engelsk term: punnett square
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014