Ikon för Rikstermbanken

klyvningstal

svensk term: klyvningstal
förklaring:

Anger den förväntade proportionen mellan olika fenotyper hos avkommorna. I en parning där 75 % (3/4) av valparna förväntas bli svarta och 25 % (1/4) bruna är klyvningstalet 3:1.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014