Ikon för Rikstermbanken

könsbegränsade egenskaper

svensk term: könsbegränsade egenskaper
definition:

egenskaper som bara kommer till uttryck hos det ena könet

anmärkning:

De anlag som styr de könsbegränsade egenskaperna behöver inte alls finnas på könskromosomerna.

exempel:

Modersegenskaper (hos tikar) och kryptorchism (hos hanar).

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014