Ikon för Rikstermbanken

intron

svensk term: intron [’å:n] 
svensk term (avrådd): skräp-DNA
definition:

icke-kodande område mellan en proteinkodande gens exoner

anmärkning:

De delar av arvsmassan som saknar känd funktion kallas ibland skräp-DNA. Forskning har dock visat att delar av arvsmassan som tidigare troddes sakna funktion trots allt är funktionellt viktiga, bland annat för att reglera geners aktivitet. Benämningen skräp-DNA är därför missvisande.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014