Ikon för Rikstermbanken

inkorsning

svenska termer: inkorsning
korsningsavel
definition:

parning med individ(er) av annan ras som kan tillföra genetisk variation, förbättrad hälsa och/eller andra egenskaper till ursprungsrasen

anmärkning:

Inkorsning med syfte att tillföra genetisk variation kan framför allt vara angeläget för små populationer som bara existerar i det egna landet eller i ett fåtal länder.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014