Ikon för Rikstermbanken

indirekt selektion

svensk term: indirekt selektion
förklaring:

Om det finns ett genetiskt samband mellan två egenskaper kommer avelsurval för den ena egenskapen även att påverka den andra, något som brukar kallas för indirekt selektion.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014