Ikon för Rikstermbanken

indexselektion

svensk term: indexselektion
definition:

urval där olika egenskapers fenotyp, eller skattade avelsvärde, ”vägs” mot varandra

anmärkning:

Brister i en egenskap kan då uppvägas av förtjänster i en annan. Indexselektion är vanligen svårt i praktiken eftersom det förutsätter att man bestämmer sig för hur viktig varje egenskap är i förhållande till de andra egenskaperna.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014