Ikon för Rikstermbanken

inavelsgrad

svensk term: inavelsgrad
förklaring:

Anger hur stor andel av en individs genpar som är identiska genom arv (homozygota). Inavelsgraden brukar betecknas med bokstaven F och skrivs som decimaltal (0,0–1,0) eller i procentform (0–100 %). Inavelsgraden varierar beroende på hur många generationer man tar hänsyn till i beräkningen. I Avelsdata baseras beräkningen av inavelsgraden på fem generationer.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014