Ikon för Rikstermbanken

homologa kromosomer

svensk term: homologa kromosomer
förklaring:

Kromosomerna förekommer parvis. Varje par utgör så kallade homologa kromosomer.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014