Ikon för Rikstermbanken

heterozygot

svensk term: heterozygot
förklaring:

Gener nedärvs i två kopior, en från var förälder. Om en individ har ärvt olika varianter (alleler) från föräldrarna är den heterozygot för denna gen. Hög grad av heterozygoti i en ras innebär att det finns stor genetisk variation.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014