Ikon för Rikstermbanken

härstamningstest

svensk term: härstamningstest
definition:

DNA-test för att säkerställa föräldradjuren, vanligen fadern, till en kull valpar

anmärkning:

Vid härstamningstester används en typ av genetiska markörer som kallas för mikrosatelliter.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014