Ikon för Rikstermbanken

genetisk variation

svenska termer: genetisk variation
ärftlig variation
definition:

förekomst av genetiskt olika individer inom en population

anmärkning:

Genetisk variation är en förutsättning för såväl avelsarbete (artificiellt urval) som naturligt urval (evolution). Genetisk variation skapas genom nya mutationer och genflöden mellan populationer och minskar genom genetisk drift, inavel och genom avel med få individer.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014