Ikon för Rikstermbanken

flaskhals

svensk term: flaskhals
förklaring:

En drastisk reduktion av en populations storlek som medför att den genetiska variationen minskar kraftigt genom att endast ett fåtal individer används i avel.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014