Ikon för Rikstermbanken

fenotypselektion

svenska termer: fenotypselektion
individurval
definition:

avelsurval baserat på individens egen fenotyp, t.ex. dess hälsostatus, beteende eller tävlingsresultat

anmärkning:

Individurval fungerar bäst för egenskaper med relativt hög arvbarhet, där fenotypen i stor utsträckning styrs av arv.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014