Ikon för Rikstermbanken

fenotyp

svenska termer: fenotyp
företeelsetyp
förklaring:

Fenotypen är det vi kan observera (t.ex. en individs pälsfärg eller förekomsten av en sjukdom), dvs. säga resultatet av både arv och miljö.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014