Ikon för Rikstermbanken

dominant allel

svensk term: dominant allel
förklaring:

En dominant genvariant (allel) kommer till uttryck hos individen i såväl enkel som dubbel uppsättning (i både heterozygot och homozygot form). En dominant allel kan dölja en recessiv. Dominanta alleler brukar betecknas med stor bokstav (t.ex. A).

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014