Ikon för Rikstermbanken

cellkärna

svensk term: cellkärna
förklaring:

Innehåller kromosomerna med DNA och finns i cellen.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014