Ikon för Rikstermbanken

avkommeprövning

svensk term: avkommeprövning
definition:

värdering av en individs avelsvärde baserat på information från dess avkommor

anmärkning:

För egenskaper med låg arvbarhet är avkommeprövning det bästa sättet att få en säkrare bedömning av avelsdjurets nedärvningsförmåga.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014