Ikon för Rikstermbanken

avelsmål

svensk term: avelsmål
definition:

ett för en hundras eller population definierat mål som beskriver vad man önskar uppnå med avelsarbetet

anmärkning:

Avelsmålet utgör grunden i ett avelsprogram och underlättar lämpliga och ändamålsenliga prioriteringar i aveln.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014