Ikon för Rikstermbanken

avelsframsteg

svenska termer: avelsframsteg
genetiskt framsteg
definition:

genetisk förbättring av olika egenskaper genom avelsurval

anmärkning:

Hur stort framsteget blir beror på säkerheten i avelsvärderingen, intensiteten i avelsurvalet, den genetiska variationen i egenskapen och generationsintervallet.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014